محاسبه متراژ آپارتمان

در محاسبه متراژ آپارتمان به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در مورد اندازه آپارتمان و نحوه محاسبه آن سردرگمی‌های بزرگی وجود دارد. در نحو محاسبه متراژ آپارتمان هیچ قاعده و استاندارد خاصی وجود ندار...

ادامه مطلب

انواع تعمیرات ساختمان

دست به آچار برای شروع تعمیرات ساختمان

انواع تعمیرات ساختمان به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای رفع خرابی، از بین بردن نواقص ساختمان یا هر تعمیر دیگر برای جلوگیری از بروز خطر...

ادامه مطلب

شارژ مجمتع‌های تجاری

شارژ مجمتع‌های تجاری چگونه محاسبه می‌شود؟

مدیریت مجتمع‌های تجاری کار راحتی نیست و از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. به دلیل تفاوت واحد‌های مختلف با هم، موقعیت خاص مجتمع‌های تجا...

ادامه مطلب

مدیریت ساختمان

چرا باید قانون تملک آپارتمان ها را بخوانیم؟

چرا باید قانون را بخوانیم؟ چون می‌خواهیم اطلاعاتی داشته باشیم که بتوانیم بر طبق آن‌ها از حق خود دفاع کنیم. این روزها با تراکم جمعیت و آ...

ادامه مطلب

هزینه های ساختمان

هزینه های مشترک ساختمان شامل چه چیزهایی می‌شود؟

در فرهنگ آپارتمان نشینی دیگر جای بهانه گیری وجود ندارد و باید طبق قانون تملک آپارتمان ها عمل کرد. دیگر نباید خبری از حرف‌های من حق شارژ...

ادامه مطلب

12